ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / Κξια EDRACO ΑΤΕ- KIROS ΑΤΕ
Μελέτη αποκατάσταστης και μετατροπής του διατηρητέου κτιρίου του παλαιού Μεταξουργείου σε χώρο πολιτιστικών χρήσεων.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Μ. Τζώρα, Ι. Καρύδης