ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ / ΓΕΩΓΕΝΝΕΣΙΣ ΑΤΕ
Μελέτη εργασιών αποκατάσταστης του διατηρητέου κτιρίου του ναού. 
μελέτη: 2002 / κατασκευή: 2002
συνεργάτες: Μ. Αργυρίου