ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΓΕΝΕΡ ΑΕ
Μελέτη αποκατάσταστης και ανάπλασης του διατηρητέου κτιρίου του παλαιού Μεταξουργείου. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2002
συνεργάτες: Φ. Ιωαννίδου, Ν. Μολοχάδη