ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΤΟΜΗ ΑΤΕ
Μελέτη αποκατάσταστης και μετασκευή διατηρητέου κτιρίου σε Μουσικό πολυκέντρο του Δήμου. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1992
συνεργάτες: Β. Κομνηνός, Λ. Παπαλαμπρόπουλος