ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ- ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 1, ΚΑΣΤΕΛΛΑ
Μελέτη αποκατάστασης και διαρρύθμισης διατηρητέου κτιρίου.
μελέτη: 1980 / κατασκευή: 1984