ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
Διαμόρφωση κέντρου γειτονιάς σε χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Θήβα.
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Γ' Βραβείο.    
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός