ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ
Διαμόρφωση χώρου παλαιών σφαγείων Δήμου Ταύρου σε πάρκο. 
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Γ' Βραβείο.    
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός