ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΧΙΟ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Διαμόρφωση χώρου και αξιοποίηση υπαρχόντων κτιρίων στην οδό Δημοκρατίας στο Δήμο Χίου.
 
 
Συμμετοχή σε Κλειστό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Β' Βραβείο.
μελέτη: 1992
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός