ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ
Πρακαταρκτική μελέτη διαμόρφωσης χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας. 
μελέτη: 2004
συνεργάτες: Π. Καραμανέα