ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
εργοδότης: ΚΙΡΟΣ ΑΤΕ
Προκαταρκτική μελέτη πρότασης αξιοποίησης της παραλίας Ζαλόγγου στην Πρέβεζα. 
μελέτη: 2004
συνεργάτες: Ε. Κουρή