ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Διαμόρφωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Αιγάλεω. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Β. Κάμαρης