ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΕΚ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
εργοδότης: Ο.Ε.Κ. / ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕ
Ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. στην Κηφισιά. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Β. Κάμαρης