ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΕΚ ΣΤΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
εργοδότης: Ο.Ε.Κ. / RESTORE ΑΤΕ
Ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. στον Άγ. Ι. Ρέντη. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2006
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Β. Κάμαρης