ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Διαμόρφωση και ανάπλαση τμήματος της Ιεράς Οδού στο Δήμο Αιγάλεω. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ε. Ηλιοπούλου, Ε. Κρίκου, Χ. Νταραγιάννη