ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: Ο.Λ.Π. / ΠΡΟΕΤ ΑΤΕ
Προμελέτη διαμόρφωσης πλατείας Λουδοβίκου στον Πειραιά. 
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου