"LOUDOVIKOS" SQUARE AT PIRAEUS
employer: PIRAEUS PORT AUTHORITY SA / PROET SA
Preliminary Study for the development of "Loudovikos" square at Piraeus.  
study: 2006
associates: N. Valatsos, E. Kouri, S. Ntokou