ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
εργοδότης: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ / WATERFRONT ΑΕ
Μελέτη διαμόρφωσης των χώρων των εγκαταστάσεων του κέντου ιστιοπλοϊας Αγ. Κοσμά, για την εμπορική εκμετάλευσή του στην μεταολυμπιακή χρήση. 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2007 
συνεργάτες: Chapman Taylor architetti SRL