ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Διαμόρφωση χώρων του συγκροτήματος του νέου δημοτικού κοιμητηρίου στην Άρτα. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό με προεπιλογή.
μελέτη: 2007
συνεργάτες: Μ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Τουμπακάρης