ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Τ.Ε. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ
εργοδότης: Α.Τ.Ε.
Μελέτη για το υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. στον Άγ. Νικόλαο Κρήτης.
 
 
Συμμετοχή σε κλειστό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης