ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
εργοδότης: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μελέτη για το Κέντρο Συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία. 
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό.
μελέτη: 1998
συνεργάτες: Μ. Γραφάκου, Γ. Γραφάκου