ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ
εργοδότης: Ο.Τ.Ε / ΓΕΝΕΡ ΑΤΕ
Μελέτη του κέντρου Δορυφορικού Σταθμού ελέγχου του Ειρηνικού Ωκεανού στην Νεμέα.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1991 / κατασκευή: 1993
συνεργάτες: Σ. Αυγούλης, Μ. Γραφάκου, Γ. Γραφάκου