Α' & Β' ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
εργοδότης: Κ.Ε.Δ. 
Μελέτη αποκατάστασης και διαρρύθμισης υπάρχοντος ξενοδοχείου σε κτίριο γραφείων για την στέγαση της Α' & Β΄ ΔΟΥ και της Χημικής υπηρεσίας Ξάμθης. 
μελέτη: 1999 / κατασκευή: 2002
συνεργάτες: Σ. Βασιλείου & συνεργάτες ΑΕ