ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
εργοδότης: Κ.Ε.Δ. / ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
Μελέτη για το νέο κτίριο της Αστυνομικήε Διεύθυνσης Λάρισσας.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης