ΚΤΙΡΙΟ ΟΕΚ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
εργοδότης: Ο.Ε.Κ. / ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΤΕ
Μελέτη για το κτίριο γραφείων του Ο.Ε.Κ. στην Λάρισσα.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2006
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ