ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Προμελέτη προσθήκης χώρων στο Δημαρχείο Νεάπολης στην Κοζάνη.
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ε. Κουρή