ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
εργοδότης: Κ.Ε.Δ. / ΕΤΒΟ ΑΤΕ
Μελέτη για το νέο κτίριο της Αστυνομικής Διέυθυνσης Καστοριάς.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Ε. Ηλιοπούλου, Ε. Κρίκου, Χ. Νταραγιάννη