ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ"
εργοδότης: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ / Κ/ξια ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
Μελέτη του συγκροτήματος του κέντρου διοίκησης του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού.
μελέτη: 2007
συνεργάτες: F. Pagani, Β. Μαλτεζάκη, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης, MRA αρχιτέκτονες