ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
εργοδότης: ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ
Μελέτη για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών στα Σπάτα Αττικής.
 
 
Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1989
συνεργάτες: Σ. Αυγούλης, Μ. Γραφάκου, Γ. Γραφάκου