ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: Ο.Λ.Π. / ΑΛΦΑ ΑΤΕ
Μελέτη για την διαρρύθμιση του ισογείου υπάρχοντος κτιρίου αποθηκών του Ο.Λ.Π. στο λιμάνι του Πειραιά και μετατροπή του σε Επιβατικό Σταθμό των ποντοπόρων πλοίων.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1990
συνεργάτες: Σ. Αυγούλης