ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: Ο.Λ.Π. / ΑΛΦΑ ΑΤΕ
Μελέτη για την κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, στην περιοχή της πλατείας Καραϊσκάκη στον Πειραιά.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1991
συνεργάτες: Σ. Αυγούλης, Μ. Γραφάκου, Γ. Γραφάκου