UNDERGROUND PARKING AT THE PORT OF PIRAEUS
employer: PIRAEUS PORT AUTHORITY / ALFA SA
 
 
 
Design & Build Competition. 
study: 1991
associates: S. Avgoulis, M. Grafakou, G. Grafakou