ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
εργοδότης: Ο.Σ.Ε. ΑΕ
Μελέτη διαμόρφωσης του υπάρχοντος κτιρίου και επέκτασης του μεθοριακού σιδηροδρομικού σταθμού.  
μελέτη: 2003
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης, Εμβάτης Μελετητική