ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ''ΚΗΦΙΣΙΑΣ''
εργοδότης: ΕΡΓΟΣΕ / J&P AVAX ΑΕ
Μελέτη διαμόρφωσης των κατακόρυφων πυρήνων επικοινωνίας του προαστιακού σιδηροδρομικού σταθμού Κηφισιάς με το επίπεδο της οδού. 
μελέτη: 2004 / κατασκευή: 2004
συνεργάτες: Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης