ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΠΟΛΥΜΗΛΟΥ
εργοδότης: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ / J&P AVAX ΑΕ
Μελέτη του μετωπικού σταθμού διοδίων της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Πολυμήλου. 
μελέτη: 2004 / κατασκευή: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης