ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ "ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ"
εργοδότης:  J&P AVAX ΑΕ- VINCI
Μελέτη τυπικού μετωπικού σταθμού Διοδίων στον αυτοκινητόδρομο ''Ιονία οδός''
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή- Παραχώρηση.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου