ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ "ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ"
εργοδότης:  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / Κ/ξια J&P AVAX ΑΕ- FCC
Μελέτη κατασκευής του σταθμού μετρό στην Ανθούπολη. 
μελέτη: 2006
Συνεργάτες:  F. Pagani, Β. Μαλτεζάκη, Γ. Κουτσογιάννη, Β. Κάμαρης