ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ "ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ"
εργοδότης: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ / Κ/ξια J&P AVAX ΑΕ- FCC
Μελέτη κατασκευής του σταθμού μετρό στο Περιστέρι. 
μελέτη: 2006
συνεργάτες: F. Pagani, Β. Μαλτεζάκη, Γ. Κουτσογιάννη, Β. Κάμαρης