ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ "ΚΕΡΑΝΗ"
εργοδότης: ΗΣΑΠ ΑΕ
Μελέτη υπογειοποίησης των γραμμών του τραίνου από το σταθμό Φαλήρου έως τον Πειραιά και του νέου σταθμού στην περιοχή "Κεράνη". 
μελέτη: 2009
συνεργάτες: F. Pagani, Β. Μαλτεζάκη, Κ. Χαδιώ, Β. Κάμαρης, ΠΕΤΡΑ Μελετητική