ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ
εργοδότης: ΔΕΠΑ ΑΕ / ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
Μελέτη του συγκροτήματος του σταθμού ανεφοδιασμού CNG λεωφορείων, με συμπιεσμένο αέριο. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2003 / κατασκευή: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης