ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ / ΠΡΟΕΡ ΑΤΕ
Μελέτη πεζογέφυρας που συδέει την αποβάθρα του λιμανιού του Πειραιά με την πλατεία Ωρολογίου. 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2007
συνεργάτες: Β. Κομνηνός, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης