ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
εργοδότης: Ε.Μ.Π. / ΠΡΟΕΤ ΑΤΕ
Μελέτη διαρρύθμισης υπόγειου χώρου αποθήκευσης αποβλήτων και εργαστηρίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. 
μελέτη: 2007 / κατασκευή: 2008
συνεργάτες: Α. Μαλισιανού