ΚΤΊΡΙΟ Κ.Α.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ
εργοδότης: Κ.Α.Π.Ε. / Γ.Γ.Ε.Τ.
Μελέτη για το πειραματικό κτίριο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ανάβυσσο.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό με προεπιλογή. 
μελέτη: 1990
συνεργάτες: Σ. Αυγούλης