Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
εργοδότης: Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. / ΓΕΝΕΡ ΑΕ
 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1992
συνεργάτες: Φ. Ιωαννίδου, Ν. Μολοχάδη