Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
εργοδότης: Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. / ΓΕΝΕΡ ΑΕ
Μελέτη για το συγκρότημα των κτιρίων του ΚΕ.ΤΕ.Κ. στην Μυτιλίνη.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1993
συνεργάτες: Φ. Ιωαννίδου, Ν. Μολοχάδη