ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ
εργοδότης: ΤΑΠΟΣΕ
Μελέτη των Κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων του ΤΑΠΟΣΕ στη Μαλακάσα. 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1995
συνεργάτες: Φ. Ιωαννίδου