ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
εργοδότης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΕΡΓΟΤΕΚ ΑΕ
Μελέτη για το κτίριο της σχολής Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της σχολής Αρχιτεκτόνων, στο συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεασσαλίας στο Βόλο.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1997/ κατασκευή: 1999
συνεργάτες: Γ. Γκριτζάνης, Χ. Θλιβέρης