ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ
εργοδότης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΡΟΕΤ ΑΤΕ
Μελέτη για το συγκρότημα της Φοιτιτικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Σάμο.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2003
συνεργάτες: Β. Κάμαρης