ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ &ΜΗΧ/ΚΩΝ Υ/Η ΣΤΟ ΕΜΠ
εργοδότης: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΚΛΕΜΑΤ ΑΤΕ
Μελέτη των κτιρίων της σχολής Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Β. Κομνηνός, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης