3ο & 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ / Κ/ξια ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ - ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ
Μελέτη προσθήκης κατ' επέκταση αιθουσών διδασκαλίας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου. 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2007 / κατασκευή: 2009
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Β. Κάμαρης