ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
εργοδότης:  J&P AVAX ΑΕ
 
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή με Σ.Δ.Υ.Τ.
μελέτη: 2010
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, F. Pagani, Β. Μαλτεζάκη, Γ. Μαρκόπουλος, Β. Κάμαρης